Mevzuat görev sürelerinin tespiti

Yönetim Kurulu üyelerinin bu nedenle veya görev sürelerinin sona ermesi hâli hariç olmak üzere diğer herhangi bir nedenle üyeliklerinin sona ermesi durumunda yerlerine ilgili kuruluş tarafından birinci fıkrada belirtilen usule göre aday gösterilir ve bu üyelerin üçüncü fıkrada belirtilen usule göre atamaları yapılır. Sayın Hocam, Uzman Erbaşlıktan ayrılıp memur kadrosuna atanan lise mezunu personelin kazanılmış hak aylık derece ve kademesi 657 sayılı DMK’nun 36. maddesi gereğince öğrenim durumuna göre belirlenmiştir.Uzman erbaşlıkta geçen hizmet sürelerinin tamamı ve askerlik süresi de intibakında değerlendirilmiştir. Emekli keseneği ise geldiği gibi devam etmektedir. ğ) Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti. h) Denetçinin seçimi. ı) Lüzum görülecek sair hususlar. (2) Lüzum görülen sair hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti ve oylamaya sunulması, Açıklama: 2018 Haziran ayında 7 (yedi) adet yönetim kurulu üyesinin görev sürelerinin sona eriyor olması sebebiyle yeni adayların seçimi yapılacaktır. Görev süreleri tespit edilecektir. Son Güncelleme Tarihi : 23.07.2020 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 12.03.1983 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 17985 () (2) Hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talebi ile işveren aleyhine açılan davalarda, dava Kuruma resen ihbar edilir. İhbar üzerine davaya davalı yanında ferî müdahil olarak katılan Kurum, yanında katıldığı taraf başvurmasa dahi kanun yoluna başvurabilir. Son Güncelleme Tarihi : 29.05.2019 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 25.10.2017 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı : 30221 (HTML - PDF)

İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Webinar Serisi Ders4 Emniyet Genel Müdürlüğünden Gözaltına Alınan Hatay Barosu ... UBP’NİN İVEDİLİĞİNE RET

Uzman Erbaşların İntibakı ve Emekli Keseneklerinin Tespiti ...

  1. İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Webinar Serisi Ders4
  2. Emniyet Genel Müdürlüğünden Gözaltına Alınan Hatay Barosu ...
  3. UBP’NİN İVEDİLİĞİNE RET

KANALIMA ABONE OLMAYI ,YORUM VE BEĞENİ YAPMAYI UNUTMAYINIZ.TEŞEKKÜR EDİYORUM #EkremDönmez #TBB #HatayBarosu #TürkPolisTeşkilatı #Emniyet #Polis #sosyalmedyag... 3194 sayılı İmar Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Online Eğitim Programı Tarih: 02-12 Haziran Saat: 14.30 MBB Yerel Yönetim Akademisi tarafından düz... BEROVA: “MÜŞAVİRLİK KAMUFLE EDİLEREK DEVAM EDİLECEK” Meclis Genel Kurulu’nun birleşiminde, UBP’ye bağlı bazı milletvekillerinin birlikte sunduğu Kamu Görevlileri (Değişiklik ...